1
ว่า “Social” หมายถึง สังคม ซึ่งในที่นี้จะหมายความว่าสังคมออนไลน์ ซึ่งมีขนาดใหม่มากในขณะนี้

คำว่า “Media” คือ สื่อ ซึ่งก็คือ เนื้อหา เรื่องราว บทความ วีดีโอ เพลง รูปภาพ เป็นต้นดังนั้นคำว่า Social Media ก็เลยหมายความว่า สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการสนองตอบทางสังคมได้หลายทิศทาง โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เอาง่ายๆก็คือเว็บที่บุคคลบนโลกนี้สามารถมีความเกี่ยวข้องโต้ต
TimePost

TimePost web directory is committed to maintain high standard of listings to ensure the success of the listed sites.

Latest Comments