1


הדפסת כרית עם CNCהדפסת כרית הנו כל הליך וש מועבר אובייקט דו-ממדי לאובייקט תלת-ממדי. הגיע נעשה על ידי שימוש בתהליך הדפסת אופסט עקיף שכולל תמונה מושלכת מלוח ההדפסה על ידי כרית סיליקון אל ה משטח שעתיד לשלוח.נבצע ניצול בהדפסת רפידות בנושאים מגוונים המאפשרים רפואה, תחבורה, הדפסה של, הלבשה, אלקטרוני
TimePost

TimePost web directory is committed to maintain high standard of listings to ensure the success of the listed sites.

Latest Comments