1
Gareth Southgate có thể không phải một con người sắc sảo, hoạt ngôn hay thậm chí không phải luôn một HLV có chuyên môn xuất sắc, nhưng có thể chắc chắn rằng ông là người khiêm nhường, và biết lắng nghe. Nếu có chơi mạng xã hội, Facebook chẳng hạn, hình đại diện của ông nhiều khả năn
TimePost

TimePost web directory is committed to maintain high standard of listings to ensure the success of the listed sites.

Latest Comments