1
Masan và The CrownX đã chi gần four hundred triệu USD để mua cổ phần của TCX từ các cổ đông thiểu số (không phải nhóm Alibaba & Baring). Sau giao dịch này, tỷ lệ sở hữu của Masan tại The CrownX tăng lên gần 85%. Nhu yếu phẩm hiện chiếm 50% thị trường bán lẻ Việt Nam và 25% chi tiêu tiêu dùng của người Việt. T
TimePost

TimePost web directory is committed to maintain high standard of listings to ensure the success of the listed sites.

Latest Comments