1
Hosting là service lưu trữ web, tức là nơi lưu trữ dữ liệu website để tất cả người dùng có thể kết nối trang web đó qua World Wide Web. Mỗi web mà bạn kết nối đều bao gồm một domain và một Hosting giá rẻ. Để dễ hiểu hãy thử hình dung: domain là một địa chỉ, trong khi Web host là một toà nhà.

TimePost

TimePost web directory is committed to maintain high standard of listings to ensure the success of the listed sites.

Latest Comments